30% NA SVE iz Nove Kolekcije do 30.11.2022
Dostava paketa 290 RSD fiksno
Brza dostava 24-48h

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I POLITIKA PRIVATNOSTI

HOP HOP SHOP www.hophopshop.rs i KLOMPE SHOP www.klompeshop.rs

 

Sigurnost i zaštita podataka

Studio Moda d.o.o. osigurava poverljivo postupanje sa svim sačuvanim ličnim podacima svih korisnika.

U kontekstu Izjave o zaštiti ličnih podataka želimo vas obavestiti kako garantujemo zaštitu podataka koje ste nam dostavili: Studio Moda d.o.o. kroz svoje sajtove www.hophopshop.rs i www.klompeshop.rs prikuplja, obrađuje i koristi lične podatke samo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti svaki put važećim u Republici Srbiji isto tako je zaštita podataka usklađena sa Evropskom Opštom uredbom o zaštiti podataka - GDPR.

U Studio Moda d.o.o. je zaštita i sigurnost podataka veoma važna i od suštinske važnosti za dugoročnu poslovnu politiku. HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP su društveno odgovorni brendovi. 

Sve podatke koje ste nam dali ćemo pažljivo čuvati u našim internim bazama podataka na internim sigurnim i zaštićenim serverima i nećemo ih prosleđivati bez vaše prethodne saglasnosti, osim:

- Eksternim partnerima koji obrađuju podatke samo u ime, za račun, pod vodstvom i nadzorom Studio Moda d.o.o. (npr. call centar, štamparije, reklamne agencije, procesori plaćanja, kurirske službe, Pošta Srbije i drugi eksterni saradnici pre svega u reklamne svrhe – Google, Facebook, Instagram...) i povezanim društvima;

- Državnim organima vlasti na osnovu njihovog obrazloženog i isključivo pisanog službenog zahteva u svrhu sprovođenja određenog pravnog postupka.

Vaše lične podatke koje ste nam dostavili tokom poručivanja proizvoda sa našeg sajta i/ili prijave na Newsletter i VIP Club čuvaćemo trajno, do Vašeg zahteva za brisanjem tj. povlačenja saglasnosti.

Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti za primanje informacija putem e-pošte, SMS, Viber ili drugih transakcionih i promotivnih kanala na email: [email protected], a ujedno nas možete obavestiti i o promeni podataka. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: Studio Moda d.o.o., Ištvana Sečenjija 3, 24000 Subotica, Srbija (za pravnu službu). Ako zatražite brisanje Vaših podataka ili želite otkazati prijavu na naša obaveštenja, prestaćemo da Vas obaveštavamo najkasnije u roku od 30 dana od dana dobijanja zahteva za otkazivanje. 

Vaši podaci su zaštićeni u skladu sa našim sigurnosnim konceptom i poslovnom politikom koja se strogo pridržava GDPR odredbi.

Odgovorno lice za prikupljanje ličnih podataka:

Studio Moda d.o.o., Ištvana Sečenjija 3, 24000 Subotica, Srbija, direktor.

Kontaktni podaci osobe odgovorne za zaštitu ličnih podataka:

Službenik za zaštitu podataka (DPO – Data Protection Officer) u ime Studio Moda d.o.o., Ištvana Sečenjija 3, 24000 Subotica, Srbija – HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP je Emina Miletić, zaposlena u društvu Studio Moda d.o.o., Ištvana Sečenjija 3, 24000 Subotica, Srbija – HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP, email: [email protected] 

Informacije o vama, koje Studio Moda d.o.o. prikuplja i čuva u svrhu poslovanja su sledeći lični podaci : Ime, prezime, adresa, email, telefonski broj i ostale podatke korisnika potrebne za obrasce na web stranici www.hophopshop.rs i www.klompeshop.rs.

Za tačnost i istinitost podataka koje dajete preduzeću Studio Moda d.o.o. sami ste odgovorni. 

Preduzeće Studio Moda d.o.o. nije odgovorno ako mu date netačne, lažne ili tuđe podatke, ili greškom unesete podatke. Unosom podataka (ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona i ostali podaci) izričito se slažete da možemo prikupiti, obraditi i koristiti u transakcione i promotivne svrhe te vaše lične podatke (dostava paketa, slanje Newslettera, slanje SMS ili email poruka transakcionog, informativnog i/ili promotivnog sadržaja, direktni marketing i remarketing). Studio Moda d.o.o. sarađuje isključivo sa poslovnim parnerima koji visoko poštuju sve GDRP standarde – Google, Facebook, Instagram, mobilni provajderi, platne institucije, kurirske službe, i dr.

HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP koristi Vaše lične podatke samo za određene svrhe sa čijim prikupljanjem i obradom ste se složili poštujući sve propise Zakona o zaštiti podataka ličnosti i GDRP.

Primeri kada HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP koriste Vaše lične podatke:

Vaše podatke možemo dostaviti samo onim odeljenjima u Studio Moda d.o.o., saradnicima ili ugovornim partnerima, pružaocima usluga ili partnerima na tržištu koji nam pružaju poslovne usluge. Mi brinemo da se informacije koriste samo u okviru Vašeg pristanka za usluge i da se s njima postupa poverljivo.

HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP koristi Vaše lične podatke samo u onoj meri u kojoj je predviđeno važećim zakonom, osim u slučaju potrebe suda ili državnih organa kako bi se osiguralo poštovanje zakonskih odredbi.

HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP svoje podatke dostavlja drugim firmama u marketinške svrhe samo uz Vaš pristanak odnosno na osnovu Vaše date saglasnosti.

Svrhe u koje obrađujemo lične podatke:

Stalno pokušavamo poboljšati ponudu i stvoriti Internet ponudu kako bismo privukli Vašu veću pažnju. Samo ako znamo koji delovi naše Internet stranice HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP su najčešće i najduže posećivane, tako i prilagođavamo njihov sadržaj prema Vašim potrebama.

HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP koristi lične podatke samo u onoj meri potrebnoj za tehničko upravljanje Internet stranicama, usmeravanje kupaca, ankete o proizvodima i informisanje kupaca o HOP HOP SHOP® ponudi. Što smo više u mogućnosti da razumemo Vaše želje, brže ćete pronaći željene informacije na internet stranicama.

Korišćenjem internet stranica https://www.hophopshop.rs i https://www.klompeshop.rs korisnik se slaže sa odgovarajućim važećim propisima i opštim uslovima objavljenim na ovim stranicama. Korisnik je u mogućnosti da na tim stranicama redovno prati moguće promene opštih uslova, a time i način i svrhu obrade prikupljenih ličnih podataka.

Ako želite, možemo Vam slati informacije o našim raznovrsnim proizvodima i uslugama ili Vas obaveštavati o zanimljivim ponudama.

Takve informacije mogu sadržavati preporuke o ponudama, novim proizvodima i novim uslugama, šaljemo ih email, SMS ili na Viber. Ako više ne želite primati takva obaveštenja, možete se odjaviti na našim Internet stranicama.

Prijava na obaveštenja putem email-a

Korisnici se mogu prijaviti na Newsletter, pomoću kog Vas HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP onlajn putem emaila obaveštava o novoj ponudi, prodajnim podsticajima (akcije, sezonska sniženja, rasprodaje), marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavom na Newslettere dolazite na popis primaoca Newslettera. Za prijavu na HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP Newsletters, prikupljamo sledeće podatke: email. Obavezujemo se da pažljivo zaštititimo podatke u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka za šta koristimo najnovije sigurnosne mehanizme.

Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti klikom na „Odjavi email obaveštenja” u obaveštenijima ili putem emaila na [email protected], gde nam možete saopštiti izmene i dopune svojih podataka. Takođe možete zatražiti prenos podataka ili uvid u iste. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: Studio Moda d.o.o., Ištvana Sečenjija 3, 24000 Subotica, Srbija.

Prijava na obaveštenja putem SMS-a

Korisnici se mogu prijaviti za SMS obaveštenja tako da Vas HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP informiše o novostima u i  marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavljivanjem na SMS obaveštenja, prijavljeni ste na popis primalaca SMS poruka. Za SMS obaveštenja prikupljamo sledeće informacije: telefonski broj. SMS obaveštenja šaljemo putem SMS aplikacije. Obavezujemo se da pažljivo zaštititimo podatke u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka za šta koristimo najnovije sigurnosne mehanizme.

Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti sa naših informacija putem povratnog SMS-a „Odjava” (instrukcije za odjavu su date u svakoj SMS poruci) ili putem emaila na [email protected], gde nam možete saopštiti i izmene i dopune svojih podataka. Takođe možete zatražiti prenos podataka ili upoznavanje sa istima. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: Studio Moda d.o.o., Ištvana Sečenjija 3, 24000 Subotica, Srbija.

Prijava na obaveštenja putem Vibera

Korisnici se mogu prijaviti na Viber obaveštenja tako da Vas HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP informiše o novostima, marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavljivanjem na Viber obaveštenja, prijavljeni ste na popis primalaca Viber poruka. Za Viber HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP prikuplja sledeće informacije: telefonski broj. Viber vesti HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP šalje putem Viber aplikacije. Obavezujemo se da pažljivo zaštititimo podatke u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka za šta koristimo najnovije sigurnosne mehanizme.

Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti sa naših informacija putem povratne Viber poruke „Odjava” (instrukcije za odjavu su date u svakoj SMS poruci) ili putem emaila na [email protected], gde nam možete saopštiti i izmene i dopune svojih podataka. Takođe možete zatražiti prenos podataka ili upoznavanje sa istima. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: Studio Moda d.o.o., Ištvana Sečenjija 3, 24000 Subotica, Srbija.

Učestvovanje o nagradnim igrama

Obrada podataka prikupljenih učestvovanjem u nagradnim igrama regulisana je važećim pravilima o nagradnim igrama odnosno o pojedinoj nagradnoj igri.

Pružanje mrežne i informacijske sigurnosti

Kako bismo se zaštitili od hibernetičkih napada i aktivnosti usmerenih na prevaru, koristimo Firewall i antivirus aplikacije. U vezi sa tim se obrađuju lični podaci (IP adresa, vreme prve posete internet stranice).

Pravna osnova za obradu:

  • Dozvola osoba da se njihovi lični podaci obrađuju u jednu ili više navedenih svrha.
  • Obrada je neophodna za izvršenje ugovora u kojem je klijent predmetna osoba, ili za provođenje predugovornih mera koje se odnose na zahtev te osobe. Ako kupite proizvode (sklopljen ugovor) u našoj internet prodavnici morate nam dati Vaše lične podatke. Stoga ste u obavezi da odgovornoj osobi date sve potrebne lične podatke. Ako niste spremni podeliti sa nama te podatke, ne može se izvršiti kupovina u našoj internet prodavnici.
  • Obrada je neophodna radi ispunjenja zakonskih interesa odgovorne ili treće strane. U sledećim slučajevima obavljamo obradu podataka kako bismo osigurali legitimne interese:
  • Provera i optimizacija postupaka, analiza potreba i direktnih kontakata sa kupcima, kao i mere za poslovanje i dalji razvoj usluga i proizvoda; 
  • Oglašavanje vlastitih proizvoda, procena kupaca, istraživanje tržišta i javnog mnjenja, ako ne kršite GDPR prilikom korišćenja podataka;
  • U kontekstu ostvarivanja prava na zaštitu i sprovođenje zakonskih prava;
  • Kontaktiranje (npr. emailom, telefonom, poštom) za pitanja o kvalitetu usluge i zadovoljstvu korisnika;
  • Održavanja sigurnosti mreže i podataka;
  • U administrativne svrhe;
  • Za postprodajne usluge.

Prava osoba čiji se podaci obrađuju

U skladu sa svaki put važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u Republici Srbiji i Evropskom uredbom: Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka (GDPR), imate pravo da znate svoje podatke. Na zahtev ćemo Vas uvek obavestiti u odgovarajuće vreme o vrsti podataka koje zadržavamo, svrsi čuvanja i mogućim primaocima.

Čuvaćemo Vaše lične podatke koje ste nam dostavili trajno, do otkaza, zahteva za brisanjem, povlačenja saglasnosti. Kad god želite, možete da zatražite brisanje svojih podataka ili da se odjavite za primanje informacija na [email protected], a ujedno nas možete obavestiti o promeni podataka. Ako zatražite brisanje Vaših podataka ili želite otkazati pretplatu na naša obaveštenja, prestaćemo da Vas obaveštavamo u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za otkazivanje. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: Studio Moda d.o.o., Ištvana Sečenjija 3, 24000 Subotica, Srbija.

Vaši podaci su zaštićeni u skladu sa našim sigurnosnim konceptom. U načelu, Vaši podaci neće biti prosleđeni trećim zemljama. U slučaju da se šalju, biće zaštićeni u skladu sa odgovarajućim garancijama iz članka 46. Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (GDPR) i svaki put važećim propisima važećim u Republici Srbiji.

Imate pravo da dobijete informaciju od osobe odgovorne za lične podatke u obradi, kao i pravo na ispravke ili brisanje, ili da ograničite obradu i prenos podataka. Molimo Vas da prosledite svoja pitanja u vezi gore navedenog osobi odgovornoj za zaštitu ličnih podataka.

Imate pravo da otkažete pristanak na obradu podataka ili pravo otkaza obrade podataka u svrhu direktnog marketinga, a zahtev možete da podnesete u bilo kom trenutku putem emaila na [email protected] ili poštom na adresu: Studio Moda d.o.o., Ištvana Sečenjija 3, 24000 Subotica, Srbija na ruke Odgovornoj osobi za zaštitu ličnih podataka/pravna služba.

Prikupljanje, čuvanje i korišćenje ličnih podataka

Ličnim podacima se smatraju svi podaci koji se odnose na određenu fizičku osobu ili osobu koja može da se identifikuje; osoba koja može da se identifikuje je fizička osoba koja se može direktno ili nedirektno identifikovati prema podacima kao što su ime, matični broj, podaci o lokaciji, veb- podaci, jedna ili više posebnih oznaka koje  odražavaju psihološki, fiziološki, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe. To uključuje, na primer, Vaše ime, broj telefona, adresu i sve informacije koje ste nam dali pri prijavi. Statistički podaci ili anonimni podaci koje prikupljamo, na primer, kada posetite naše internet stranice i koji ne mogu direktno da se povežu sa Vama kao osobom, ne ubrajaju se u to.

Opis softverskih alata koje koristimo na internet stranici

e-Poruke

Prilikom prijave na naš Newsletter/SMS/Viber koristimo informacije koje ste nam naveli da bismo Vas mogli obavestiti o sadržaju i proizvodima naše ponude.

U statističke svrhe anonimno procenjujemo na koje ste linkove kliknuli. Međutim, ne možemo utvrditi koja je osoba konkretno kliknula. Da bismo optimizovali našu ponudu u prilagođenom obliku, procenićemo koje ste linkove kliknuli u Newsletter/SMS/Viber.

Remarketing

Na našem sajtu koristimo kolačiće ili reklamne ID-eve za oglašavanje. Na taj način možemo prikazati svoje oglase posetiocima na internetu koji su zainteresovani za naše proizvode, na partnerskim sajtovima, aplikacijama i e-porukama. Tehnologije ponovnog usmeravanja ili ponovnog marketinga koriste kolačiće ili onlajn ID-eve i prikazuju oglase na osnovu Vašeg prethodnog pretraživanja. Ako želite da prekinute oglašavanje na osnovu Vaših interesa, idite na sledeće veb-sajtove:

https://www.networkadvertising.org/choices

https://www.youronlinechoices.com

https://adsettings.google.com

Sa našim pouzdanim partnerima za oglašavanje možemo da podelimo informacije kao što su tehničke oznake iz Vaših podataka prilikom prijave na naš sajt. Možemo povezati Vaše uređaje i/ili okruženje i pružiti Vam neometan korisnički doživljaj sa uređajima i okruženjima koja upotrebljavate. Dodatne pojedinosti o mogućnostima povezivanja potražite u Evropskoj direktivi za zaštitu ličnih podatka koju ćete naći na gore navedenim platformama ili u daljim beleškama.

Newsletters

Za slanje Newsletters koristimo tzv. DoubleOpt-In postupak, što znači da ćemo Vam poslati samo e-biltene na Vašu adresu e-pošte ako ste nam eksplicitno potvrdili da aktivirate uslugu slanja e-biltena.

Zatim ćemo Vam poslati obaveštenje na Vašu adresu e-pošte i zatražiti da potvrdite da želite primati e-bilten klikom na link u ovoj e-pošti.

Budući da su druge firme odgovorne za rukovanje e-biltenom i slanje e-biltena, one su takođe odgovorne za zaštitu Vaših ličnih podataka GDPR te ih koriste samo u određenu svrhu.

Ako više ne želite da primate e-bilten, možete kasnije opozvati svoje dopuštenje u bilo [email protected], ili poštom pismom firmi Studio Moda d.o.o., Ištvana Sečenjija 3, 24000 Subotica, Srbija. Naravno, link za otkazivanje pretplate je dostupan u svakom e-biltenu.

Cookies

Da bi posetiocima poseta našem veb-sajtu bila što atraktivnija i da bismo postigli određen nivo funkcionalnosti, koristimo različite takozvane kolačiće. Koristimo ih kako bismo prisutnost na mreži bila što korisnija, efikasnija i sigurnija, te kako bismo ubrzali navigaciju na našoj platformi. To su male tekstualne datoteke sačuvane na Vašem uređaju. Neki kolačići koje upotrebljavamo se brišu nakon zatvaranja sesije pregledača (takozvani kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na Vašem uređaju i dopuštaju nam da naše firme ili partneri firme identifikuju Vaš pregledač (trajni kolačići) pri sledećoj poseti.

Primer: Da biste mogli da upotrebiti korpu za kupovinu, morate da omogućite korišćenje kolačića sesije i trajnih kolačića. Možete postaviti svoj pregledač da Vas obavesti o instaliranju kolačića i da za svaki kolačić odlučite da li ga prihvatate ili ne, ili možete isključiti kolačiće za određene slučajeve ili ih isključiti. Ako ne prihvatate kolačiće, funkcije našeg veb-sajta su ograničene.

Pikseli za praćenje (Tracking Pixel)

Pikseli za praćenje imaju sličnu funkciju kao kolačići, ali korisnik ih ne primećuje. Pomoću piksela za praćenje unutar funkcije prodavnice provodimo merenje ponašanja korisnika i nadzor nad ponudama u ponovnom marketingu. Ove informacije su anonimne i nisu povezane sa ličnim podacima na korisničkom računaru ili bazi podataka. Kako biste blokirali veb-bugove na našim stranicama, možete da koristite alatke kao što su: web-washer, bugnosys ili AdBlock (za Firefox pretraživač). Da biste sprečili veb-bugove u našem biltenu, postavite svoj program pošte tako da se u porukama ne prikazuje HTML. Ako e-poštu čitate van mreže, veb-bugova nema.

Ako ste pristali da primate naš e-bilten, Vaša adresa e-pošte i Vaše ime mogu da se koriste za slanje (ako je moguće pojedinačno) informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama. U našim e-biltenima koristimo piksele za praćenje koji mogu pratiti procene Vaših klikova, na kojem ste delu e-biltena stali i koje linkove ste aktivirali. Na taj način stvaramo personalizovane korisničke profile koji su Vam dodeljeni i/ili adresu e-pošte u reklamne svrhe, posebno u obliku e-biltena, reklamnih obaveštenja na stranici i štampanih oglasa i na koji način možemo da poboljšamo onlajn ponudu. Uvek možete da opozovete primanje e-biltena i izradu personalizovanih korisničkih profila, na primer na našem veb-sajtu da biste uklonili e-bilten ili deaktivirali link u e-biltenu, trebate da zaustavite funkciju praćenja. Otkazivanje znači brisanje prikupljenih korisničkih podataka.

Zaštita podataka i korišćenje Facebook-a i Instagrama

Na našim sajtovima koristimo dodatke (plugins) društvene mreže facebook.com, kojima upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Ako na veb-sajtu sa ovakvim dodatkom (plugin) ulazite na našu stranicu, uspostaviće se veza sa Facebook serverima, a prikazaće se obaveštenje o dodacima (plugins) na pregledaču na veb-sajtu. Na taj način će se prenositi podaci na Facebook server koje ste naše veb-sajtove posetili. Ako ste prijavljeni kao član Facebook-a, Facebook će ove podatke dodeliti Vašem ličnom korisničkom računu na Facebook-u. Kada upotrebljavate funkcije kao što je klik na „like“, slanje komentara, takve se informacije takođe dodeljuju Vašem korisničkom računu na Facebook-u. Ako ne želite da Facebook prikuplja podatke o Vašim aktivnostima na internetu, morate da se odjavite sa Facebook-a pre nego što posetite našu stranicu.

Nemamo uticaja na količinu podataka koje Facebook prikuplja pomoću dodataka i zato Vas obaveštavamo prema našim saznanjima. Više informacija o prikupljanju i upotrebi Facebook-ovih informacija o Vašim pravima u ovom području možete da pronađete u Pravilima o privatnosti na Facebook-u na www.facebook.com/about/privacy/

Kada koristite Facebook, tehnički potrebne informacije o korisniku prenose se na Facebook. Sve aktivnosti koje korisnik vrši na Facebook portalu vidljive su za Facebook i mogu da se prate na Facebook-u.

Sigurnost

Mrežna sigurnost

Preko svog pregledača HOP HOP SHOP® primenjuje standardne sigurnosne mere - takozvano SSL kodiranje. Kodiranje korisničkih podataka vrši se sertifikatima SSL (2. razred) 256-bitno kodiranje pri 2048-bitnoj maksimalnoj dužini ključa. SSL zaštićena područja prepoznajete po simbolu katanca na Vašem pregledaču. Sigurne veze su po pravilu prepoznatljive po adresi koja počinje sa „https://". Kad dvaput kliknete na simbol katanca, dobićete više informacija o sigurnosnom sertifikatu. Vaši lični podaci će kod nas biti sigurno preneseni zahvaljujući tom kodiranju. Doduše, niko ne može da garantuje apsolutnu sigurnost.  Ali tehničkim i organizacijskim merama naš veb-sajt i ostale sisteme osiguravamo od gubitka, uništenja, pristupa, promena ili širenja Vaših podataka od strane trećih neovlašćenih lica.

Zaštita podataka

Poduzeli smo tehničke i organizacijske mere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke od gubitka, uništenja, manipulacije i neopravdanog pristupa. Svi naši zaposleni imaju obavezu čuvanja tajne u vezi sa poverljivim informacijama, što znači poverljivo rukovanje ličnim podacima. Naše sigurnosne mere nadograđuju se u skladu sa tehnološkim razvojem.

Ažuriranje i promena

Delovi Izjave o privatnosti mogu da se menjaju ili ažuriraju. Pre upotrebe naših ponuda proverite važeću izjavu o privatnosti kako biste bili upoznati sa svim promenama ili mogućnostima ažuriranja.

Pravni propisi

GDPR

Obrada Vaših podataka koje ste dali, regulisana je u GDPR u svakoj primenljivoj verziji. Dakle, prikupljanje, obrada, korišćenje i širenje informacija (u daljnjem tekstu: Korišćenje podataka) dopušteno je ako to dopuštaju  GDPR i svaki put važeći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ili drugi pravni propis i/ili ako je osoba pristala na to.

Ažuriranje uslova korišćenja

Zbog stalnih tehničkih i zakonskih inovacija, uslovi korišćenja moraju da se s vremena na vreme menjaju, odnosno ažuriraju. Pre svake upotrebe našeg veb-sajta, molimo Vas da vidite kada je objavljena poslednja verzija veb-sajta.

Autorska i druga prava

Sav sadržaj naših veb-sajtova, uključujući tekstove, slike i grafičke prezentacije, audio- i video-datoteke, osim ako nije izričito navedeno drugačije, je naše vlasništvo. Zaštićen sadržaj može da se koristi bez odobrenja samo u privatne svrhe, a ne u javne ili komercijalne svrhe (preuzimanje, reprodukcija). Za izmene, prevode i druge obrade sadržaja unapred je potrebno pismeno dopuštenje HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP. Neovlašćena upotreba ili zloupotreba svih oznaka, logotipa HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP je zabranjena. Stoga upozoravamo da kršenje naših autorskog prava ili drugih zaštićenih prava može za posledicu da ima krivičnu prijavu.

Isključena odgovornost

Na našim veb-sajtovima može dođe do hiperveze na druge veb-sajtove drugih pružalaca usluga. HOP HOP SHOP® ne zna sadržaj tih sajtova stoga ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za bilo koji sadržaj koji nije u skladu sa zakonom ili za druga kršenja zakona na stranicama stranih pružalaca usluga. Pažljivo smo prikupili i proverili informacije na ovom veb-sajtu. Ipak, ne preuzimamo odgovornost za njihovu aktuelnost, pravilnost, potpunost i/ili kvalitet. Ovaj veb-sajt je za opšte informacije i ni u kojem slučaju ne zamenjuje stručno mišljenje. HOP HOP SHOP® ne preuzima nikakvu odgovornost za ponašanje na osnovi ovog veb-sajta. Korišćenje veb-sajta i prenos podataka se vrši na Vaš rizik. HOP HOP SHOP® ne preuzima nikakvu odgovornost za nastalu štetu, naročito ne za podatke, hardver i softver korisnika.

Kontakt sa HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP

Ako imate pitanja u svezi sa odredbama o zaštiti podataka, molimo pošaljite nam e-mail sa naslovom „Zaštita podataka” na sledeću e-mail adresu: [email protected], ili nas kontaktirajte.

Voditelj odeljenja zaštite podataka je: 
Ovlašćena osoba za upravljanje ličnim podacima u ime Studio Moda d.o.o., Ištvana Sečenjija 3, 24000 Subotica, Srbija – HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP je Emina Miletić, zaposlena u društvu Studio Moda d.o.o., Ištvana Sečenjija 3, 24000 Subotica, Srbija – HOP HOP SHOP i KLOMPE SHOP, email: [email protected]